Polityka
prywatności

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.


Administrator danych osobowych.

Administratorem danych jest Smart Invest Sp. zo.o. Sp. kom z siedzibą w Warszawie ul. Pirenejskiej 2c 15, 01-493 Warszawa, kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie.: +48 785 800 700 oraz mailowo: kontakt@enklawamielno.pl

Przetwarzane dane.

 1. 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:
  • w trakcie kontaktu użytkowników z pracownikami Smart Invest drogą mailową lub telefoniczną, podając przy tym dobrowolnie swoje dane (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)
  • poprzez wprowadzenie przez użytkowników danych w formularzu kontaktowym dostępnym w zakładce Kontakt
  • zakupując bazy danych zawierające dane osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie im informacji handlowych drogą elektroniczną
  • tworząc własną bazę danych poprzez wyszukiwanie za pomocą przeglądarki internetowej firm oraz kontakt przy użyciu adresów mailowych ogólnodostępnych na stronach www
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)
 2. 2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są, w zakresie w jakim użytkownik wyraził na to zgodę, w celu:
  • odpowiedzi na zgłoszenie użytkownika, złożone za pośrednictwem Formularza, drogą mailową lub telefonicznie,
  • przekazywania użytkownikowi informacji o realizowanych przez Smart Invest inwestycjach,
  • zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem, a Smart Invest,

Przekazywanie danych podmiotom trzecim.

 1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, na czas określony, podmiotom trzecim, działającym na zlecenie Administratora w celu realizacji Umowy z użytkownikiem.

Prawa Użytkownika.

 1. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane przez Administratora do czasu wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych użytkownika.
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zgoda użytkownika i/lub odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, na przetwarzanie danych poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@enklawamielno.pl
 5. W sytuacji nie wyrażenia zgody lub ograniczenia jej do przetwarzania danych przez użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług, które wykonując na rzecz użytkownika bez zgody na przetwarzanie danych działałby z naruszeniem prawa.

Informacja o plikach cookies

 1. Strona www.enklawamielno.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i są wykorzystywane dla wygody korzystania ze strony.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Smart Invest.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk.
 5. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zmiany ustawień, aby pliki cookies były automatycznie blokowane. Takie działania leżą po stronie użytkownika.

sala fitness
miejsce zabaw

kameralna
zabudowa

2018 © Enklawa Mielno Polityka prywatności
Made in Poland: DSW